flirt
Relationship
王貽興專欄:Flirt人都有後果
READ MORE
flirt

王貽興專欄:Flirt人都有後果

Share to:

做任何嘢都有後果,媾女都唔例外。好多男人以為媾女既後果得兩種,一係媾到,一係媾唔到,但原來現實世界係,媾唔媾到都好,都一樣有手尾,個後果唔單止係你正印知唔知,而係你會畀人唱通街,笑到面黃,冇面子冇朋友冇埋份工,就只係一時口痕,但咀都冇咀過,咩都冇得到過……

王貽興專欄:Flirt人都有後果

做任何嘢都有後果,媾女都唔例外。好多男人以為媾女既後果得兩種,一係媾到,一係媾唔到,但原來現實世界係,媾唔媾到都好,都一樣有手尾,個後果唔單止係你正印知唔知,而係你會畀人唱通街,笑到面黃,冇面子冇朋友冇埋份工,就只係一時口痕,但咀都冇咀過,咩都冇得到過……

王貽興

王貽興

今時真係唔同往日,以往你抄條女牌,媾唔媾到條女,掂咗定衰咗,得你自己知,如果你唔講,根本冇其他人知,因為啲女好多都唔會講出去,驚畀人覺得佢水性陽花,又驚媾佢果條友,即是你,水準太低,講出嚟會畀人笑……

王貽興

王貽興

但時勢唔同,依家既女人,就算你冇媾過佢,只係唔小心對到眼神,或者講咗幾句嘢,佢地可能已經叫你唔好諗住追佢,你追唔起;你只係對佢有少少好感,同佢出嚟食一次飯,佢已經問你有冇車有冇樓響手,接唔接受一齊開聯名戶口……

王貽興

王貽興

太多女人,尤其係暗啞底真係冇咩好路數既女,為咗表示自己有行情,好鍾意成日四圍同人講又有啲咩男仔媾緊佢,好煩,唔知點好,講到尾都只係另類放閃,想引人注意,想表示自己好受歡迎。

王貽興

王貽興

因為好多男仔都有種雄性競爭心態,正如明明唔想食果間鋪,但多人排就肯定係好嘢啦,咁搶手唔同人爭吓就笨啦……

王貽興

王貽興

原來戀愛裡,比工具人更慘的,是成為某條女粉飾自己行情的工具。