SS16, pfw, 街拍

Photo Credit: Imaxtree

重複圖案配上大膽配色,不少人認為滿佈圖案的打扮難以駕馭,不成功便成仁;但其實選對圖案和用色,大膽作風不僅值得欣賞,還有具個人風格的時尚品味絕對令人過目不忘!

SS16, pfw, 街拍
SS16, pfw, 街拍
SS16, pfw, 街拍
SS16, pfw, 街拍
SS16, pfw, 街拍
SS16, pfw, 街拍
SS16, pfw, 街拍
SS16, pfw, 街拍
SS16, pfw, 街拍
SS16, pfw, 街拍
SS16, pfw, 街拍
SS16, pfw, 街拍
SS16, pfw, 街拍
SS16, pfw, 街拍
SS16, pfw, 街拍
SS16, pfw, 街拍
SS16, pfw, 街拍
SS16, pfw, 街拍
SS16, pfw, 街拍