FW15,時裝周,Fashion Week,巴黎,fw15paris, 手袋

Photo Credit: Imaxtree

2015秋冬時裝周在巴黎畫上完美句號,雖然才剛踏入春季,但身為時尚女性,一定要早人一步掌握秋冬季的手袋潮流,現在就由編輯為大家一次過輯錄在巴黎時裝周天橋上的最美、最渴望擁有的手袋款式,新鮮出爐的ChanelDiorLouis VuittonChloé等等的秋冬手袋一定令你愛不釋手!

更多時裝周報道: 

>> 直擊! 2015秋冬時裝周

>>巴黎2015秋冬時裝周:Dior野性與經典的完美配搭

>>2015倫敦時裝周:率先看!手袋配飾秋冬潮流

>>紐約2015秋冬時裝周: Best dresses! 最美裙裝巡禮

FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋
FW15, 時裝周, Fashion Week, 巴黎, fw15paris, 手袋