ELLE Club
  OR
  ELLE Club
  FORGET PASSWORD
  To reset your password, please enter the email address that you use to sign in.
  SEND

  Oct 24, 2008

  45R

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  來自日本的45R的洗染技術令,一直以樸實手工及真誠態度見稱。精采45R是不可多得的寶物。這牛個仔褲一直深得潮人一喜代愛經的典品,目本前潮已流成及功牛於仔巴褲黎收、紐藏約家及而日言,本月更將以雷霆萬鈎之勢進駐香港,於海港城開設第一間概念店,誓將震撼潮界。

   45R 實 在 是 一 眾 潮 人 期 待 已 久 , 早 讓 進 駐 香 港 的 品 牌 。 終 於 , 上 星 期 , 它 悄 悄 出 現 於 尖 沙 嘴 海 港 城 。45R 是 有 一 種 讓 人 很 嚮 往 的 理 念 , 就 是 希 望 自 己 的 產 品 能 擁 有 傳 承 能 力 , 衣 服 的 質 素 能 做 到 讓 人 們 一 直 留 起 穿 下 去 , 一 代 接 一 代 。

  45R

  其 實 , 以 他 們 的 製 作 態 度 , 又 不 是 不 無 可 能 , 當 中 最 代 表 作 是 牛 仔 褲 , 全 都 以 天 然 Indigo 染 色 , 每 條 牛 仔 褲 都 要 重 複 又 重 複 地 染 色 15 至 16 次 , 足 要 9 至 10 個 月 才 做 出 一 條 , 此 舉 可 令 每 條 牛 的 洗 水 各 有 不 同 兼 獨 一 無 二 , 甚 至 舒 服 程 度 有 如 「 舊 衫 」 般 的 軟 熟 感 覺 。 其 他 服 飾 如 恤 衫 、 頸 巾 、 外 套 都 向 這 一 點 出 發 , 總 之 , 45R 產 品 未 摸 上 手 已 覺 得 好 悠 閒 輕 鬆 。 

  電話: 2175 5545

  Joyce Kung -Web Editor

  ©2017 SCMP Hearst Hong Kong Ltd. All Rights Reserved.
  Privacy policyDisclaimerAdvertising informationContact us

  Before you decide to purchase or use the products and/or services that our website introduces, you should gather further information about the same in addition to the representations or advertising contents on our website.