Fast fashion 讓愛瑪難受

Emma Watson

為公平交易品牌  People Tree 設計服飾的 Emma Watson,表示早前到訪過達卡及孟加拉等地的製衣工廠,並謂當地的生活環境讓她感到「憂心」。

為公平交易品牌  People Tree 設計服飾的 Emma Watson,表示早前到訪過達卡及孟加拉等地的製衣工廠,並謂當地的生活環境讓她感到「憂心」。

「未去之前,雖然我已經有晒心理準備,但係當地嘅實際生活環境,真係令我感到非常難受。」Emma Watson 說。

「當我見到達卡貧民窟嘅生活環境,同埋佢地點樣去生產所謂嘅 "fast fashion",我真係想同佢地講响現代世界,我地唔會咁樣生產時裝。」Emma 感慨地道。

「愛瑪氏」時裝於英國皇宮展出