Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列

這次的秋冬系列是一次七十年代樂與怒搖滾魅力,與性感的波希米亞風格之間的完美結合。

一系列豐富的色彩如黑、深紫、灰與紅色,以鮮粉紅及暗藍作點綴,彌漫中帶點叛逆,加上精緻刺繡麂皮、深色蛇皮、羊毛及狐狸皮草,為異國情調添上幾分妖艷和奢華。

Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列
Jimmy Choo 2012 秋冬鞋履系列