Dolce & Gabbana,配飾

今季的首飾系列是以馬賽克鑲嵌壁為靈感,每件首飾都以金絲線纏繞,並鑲嵌了寶石或馬賽克圖騰花紋的裝飾,富有昔日教堂的精緻瑰麗色彩。

Dolce & Gabbana,配飾
Dolce & Gabbana,配飾
Dolce & Gabbana,配飾
Dolce & Gabbana,配飾
Dolce & Gabbana,配飾
Dolce & Gabbana,配飾
Dolce & Gabbana,配飾
Dolce & Gabbana,配飾
Dolce & Gabbana,配飾
Dolce & Gabbana,配飾