Anteprima,鞋履

Anteprima今年秋冬以自然為題,更巧妙加入不同的質感及細節,如今季大熱的蘇穗和幼帶,將一對對精緻的鞋履踝靴呈現眼前,綻發迷人的時尚魅力。

Anteprima,鞋履
Anteprima,鞋履
Anteprima,鞋履
Anteprima,鞋履
Anteprima,鞋履
Anteprima,鞋履
Anteprima,鞋履
Anteprima,鞋履
Anteprima,鞋履
Anteprima,鞋履
Anteprima,鞋履
Anteprima,鞋履
Anteprima,鞋履
Anteprima,鞋履