<img src="//tagger.opecloud.com/scmpmagazine/v2/noscript-image.gif" />
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
ELLE Select
Valentino 高級訂製時裝展:兩代女神舒淇、宮澤理惠艷壓全埸!
READ MORE

Valentino 高級訂製時裝展:兩代女神舒淇、宮澤理惠艷壓全埸!

Share to:

為慶祝全球最大的旗艦店於羅馬Piazza di Spagna開幕,Valentino把2015-16秋冬高級訂製服時裝展從法國巴黎移施到品牌的故鄉-羅馬舉行,嘉賓陣容包括舒淇、劉嘉玲、MissA秀智、 Tilda Swinton、Olivia Palermo,還有久未露面的宮澤理惠也一同出席,當中舒淇和宮澤理惠為眾星亮點,舒淇以一襲2015春夏高級訂製服展現女神氣勢,宮澤理惠則以2015秋冬高腰晚裝現身,兩代女神同樣艷壓全埸。

至於今季的高級訂製時裝系列,兩位創作總監Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo Piccioli以「Mirabilia Romae」為主題,透過品牌永恆的靈感來源之地羅馬,勾勒出羅馬的各種美感、歷史文化和多元靈活性,系列中的禮服、長裙、羅馬涼鞋等服裝和配飾,活現華麗的古羅馬氣息,令人再次沉醉於Valentino的創意世界。

Valentino 高級訂製時裝展:兩代女神舒淇、宮澤理惠艷壓全埸!

為慶祝全球最大的旗艦店於羅馬Piazza di Spagna開幕,Valentino把2015-16秋冬高級訂製服時裝展從法國巴黎移施到品牌的故鄉-羅馬舉行,嘉賓陣容包括舒淇、劉嘉玲、MissA秀智、 Tilda Swinton、Olivia Palermo,還有久未露面的宮澤理惠也一同出席,當中舒淇和宮澤理惠為眾星亮點,舒淇以一襲2015春夏高級訂製服展現女神氣勢,宮澤理惠則以2015秋冬高腰晚裝現身,兩代女神同樣艷壓全埸。

至於今季的高級訂製時裝系列,兩位創作總監Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo Piccioli以「Mirabilia Romae」為主題,透過品牌永恆的靈感來源之地羅馬,勾勒出羅馬的各種美感、歷史文化和多元靈活性,系列中的禮服、長裙、羅馬涼鞋等服裝和配飾,活現華麗的古羅馬氣息,令人再次沉醉於Valentino的創意世界。

Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion

舒淇

Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion

宮澤理惠

Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion

劉嘉玲

Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion

Miss A 秀智

Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion

Tilda Swinton

Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion

Olivia Palermo

Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion

劉嘉玲、舒淇、Mika和Tilda Swinton

Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion

Valentino 秋冬高級訂製時裝系列

Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion
Valentino, Haute Couture, 時裝, Fashion