Angelina Jolie, 女神, 寫真

Photo Credit: Harry Langdon

Angelina Jolie最近剛過了41歲生日,還趁住著這個時候,公開了一輯由著名攝影師Harry Langdo操刀的寫真照片!

從照片當中看到Angelina Jolie幼嫩的樣子,不過五官已與成名後的她近乎一樣,完全是天生的女神!

Harry透露拍攝時被告知她有18歲,但後來才發現原來影這輯照片時她只有15歲! Harry更表示他基本上不用教她怎樣擺甫士,她於鏡頭下自然的舉首投足,而且每個甫士也很有吸引力!

Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真
Angelina Jolie, 女神, 寫真

回看現在41歲的她,是不是分別不大?

Angelina Jolie, 女神, 寫真