$290 | 15g

專業提亮氣墊粉底:
紫外線防曬SPF20,亮白,撫平皺紋三重功效修飾膚色不均,保持亮麗方便攜帶,能輕鬆為妝容補妝
     
15g * 2/ 2 SKU   #A02     #A03

其他底妝產品 Other