$351 | 30ml

兩種盒身上都飾有靈緹犬,吸引了人們對香水名稱的關注:Trussardi A WAY 女士香水、Trussardi A WAY 男士香水。

淡香水   30毫升   天然噴霧        HK$ 351

淡香水   50毫升   天然噴霧        HK$ 484

淡香水   100毫升   天然噴霧           HK$ 650