$2040 | 75ml

香氛世家Guerlain開創先河,調製出L’Art & la Matière香氛系列,將香氣化為快樂宣言,牽動愉悅情懷。全因Guerlain承襲深厚調香傳統,縱使威名顯赫,擁有輝煌往績,卻永不停步,矢志改變革新:令珍貴而經典的原材料爆發馥香本色,最終透現其迷人個性,魅力飇升。(*只限於L’institut de Guerlain及指定Guerlain 專門店有售)推出日期:2017年4月1日

L’ART & LA MATIÉRE JOYEUSE TUBÉREUSE                                      售價 :HK$2,040/75ml
L’ART & LA MATIÉRE NÉROLI OUTRENOIR                                      售價 :HK$2,040/75ml
L’ART & LA MATIÉRE ANGÉLIQUE NOIRE                                        售價 :HK$2,040/75ml
L’ART & LA MATIÉRE BOIS D'ARMÉNIE                                                售價 :HK$2,040/75ml
L’ART & LA MATIÉRE CRUEL GARDÉNIA                                             售價 :HK$2,040/75ml
L’ART & LA MATIÉRE CUIR BELUGA                                                    售價 :HK$2,040/75ml
L’ART & LA MATIÉRE ROSE BARBARE                                                售價 :HK$2,040/75ml
L’ART & LA MATIÉRE SPIRITUEUSE DOUBLE VANILLE                         售價 :HK$2,040/75ml
L’ART & LA MATIÉRE TONKA IMPÉRIALE                                             售價 :HK$2,040/75ml